kapři u hladiny

Pokud rádi sledujete rybářská videa v angličtině, případně čtete anglické články, mohl by se vám hodit tento slovník anglických názvů ryb. Jedná se pouze o výběr u nás nejběžnějších ryb a jejich anglických pojmenování.

Podle anglického názvu ryby můžete například hledat rybářská videa na YouTube.

český název anglicky slovenský název latinsky
 Kapr obecný  Common carp Kapor obyčajný  Cyprinus carpio
 Karas stříbřitý  Prussian carp Karas striebristý  Carassius gibelio
 Lín obecný  Tench  Lieň obyčajný  Tinca tinca
 Plotice obecná  Common roach  Plotica obyčajná  Rutilus rutilus
 Cejn velký  Common bream  Pleskáč vysoký  Abramis brama
 Cejnek malý  Silver bream, Skimmer  Pleskáč malý  Blicca bjoerkna
 Perlín ostrobřichý  Common rudd  Červenica obyčajná  Scardinius erythrophthalmus
 Parma obecná  Common barbel  Mrena obyčajná  Barbus barbus
 Úhoř říční  European eel  Úhor obyčajný  Anguilla anguilla
 Candát obecný  Zander  Zubáč obyčajný  Sander lucioperca
 Sumec velký  Wels catfish  Sumec západný  Silurus glanis
 Jelec tloušť  European chub  Jalec hlavatý  Leuciscus cephalus
 Pstruh obecný potoční  Brown trout  Pstruh potočný  Salmo trutta morpha fario
 Pstruh duhový  Rainbow trout  Pstruh dúhový  Oncorhynchus mykiss
Amur bílý  Grass carp Amur biely  Ctenopharyngodon idella
Tolstolobik bílý  Silver carp  Tolstolobík biely  Hypophthalmichthys molitrix
Tolstolobec pestrý  Bighead carp  Tolstolobik pestrý  Aristichthys nobilis
Štika obecná  Pike, Northern pike  Šťuka obyčajná  Esox lucius
Sumeček americký  Brown bullhead  Sumček krpatý  Ameiurus nebulosus
Siven americký  Brook trout  Sivoň americký  Salvelinus fontinalis
Podoustev říční  Vimba, Vimba bream  Nosáľ obyčajný  Vimba vimba
Ostroretka stěhovavá  Common nase  Podustva obyčajná  Chondrostoma nasus
Ouklej obecná  Bleak, Common bleak  Belička obyčajná  Alburnus alburnus
Okoun říční  Perch, European perch  Ostriež zelenkastý  Perca fluviatilis
Mník jednovousý  Burbot  Mieň obyčajný  Lota lota
Lipan podhorní  Grayling  Lipeň tymiánový  Thymallus thymallus
Jelec jesen  Ide, Orfe  Jalec tmavý  Leuciscus idus
Bolen dravý  Asp  Boleň obyčajný  Leuciscus aspius
Jeseter  Sturgeon  Jeseter (v dávnej slovenčine: keser, stora)  Acipenser

Doufám, že vám seznam bude nápomocný. V příštím pokračování tohoto článku se podíváme na základní rybářské výrazy v angličtině.

Zdroje:

Ohodnoťte článek: 1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...
Inzerce

PŘIDAT KOMETNÁŘ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno